Styre 2018/19

Leder:
Trygve H Halvorsen

Nestleder:
Astrid Hagland Gjerde

Regnskap:
Reidun Sandal

Styremedlemmer:
Richard Johannesen
Reinert Enerstvedt
Munan Storm Opdal

Varamedlemmer:
Hans Kristian Munkejord
Monika S Bjerke

Kontaktmail:
haugesundbasket@hotmail.com