OM HABA

Haugesund Basketballklubb, HABA, ble stiftet i august 2005.

HABA er en klubb for alle som ønsker å spille basketball i Haugesund og omegn.

  • Har baskettilbud både til barn, ungdom og voksne
  • Et inkluderende «lavterskel» aktivitetstilbud: Basket er for alle
  • Tiltak for kontinuerlig rekruttering; skoleballen, skoleturneringer m.m.
  • Klubbens medlemsmasse er i vekst og har i dag ca 80 aktive spillere
  • Klubben holder et høyt nivå og har flere spillere på  høyt nivå regionalt og nasjonalt
  • Klubben og trenerne har et utpreget fokus på inkluderende lagspill